எங்கள் வலைத்தளத்திற்கு வரவேற்கிறோம்!

நிறுவனம் சுற்றுலா

பட்டறை சுற்றுப்பயணம்

车间5
车间1
车间6

அலுவலக சுற்றுப்பயணம்

office
office
office2

ஆய்வக பயணம்

lab
lab
lab2

கிடங்கு சுற்றுப்பயணம்

workware
workware1
stock